Displaying 1 - 4 of 4
Movie Name: Merlin
Year: 2018
Singer(s): Marana Gana Viji
Lyricist(s): Ku Karthik
Tags: Vanakam, Gaana
Guleba
327 visits
Movie Name: Gulaebaghavali
Year: 2018
Lyricist(s): Ku Karthik
Daavuya
216 visits
Movie Name: Remo
Year: 2016
Singer(s): Santhosh Narayan
Lyricist(s): Ku Karthik